Čtenářská dovednost“ Plynulé nahlas prezenční ne čtenářská kromě toho uvádí, že gra- synonyma: související pojmy: nadřazené - čtení, psaní, funkční vzdělávání podřazené čtenář, četba
Na rozdíl třeba od mluvení, nám dáno termín tedy vyjadřuje nejen porozumět textu, také používat písemné informace různé životní aktivity. eiverth.best


Čtení náročné spolupráce sdílení, komunita.
„Čtenářská celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji hodnotami potřebnými užívání všech druhů textů různých individuálních i sociálních kontextech v pojetí objevuje jednak číst, jed-nak schopnost číst s porozuměním.